Aktuálny rozvrh (02.10.2019)

Tu nájdete najnovší zaevidovaný rozvrh jazykovky Dekany v priestoroch OC Glavica v Devínskej Novej Vsi. Upozorňujeme že rozvrh sa môže priebežne meniť. V prípade pochybností nam môžete kedykoľvek napísať a požiadať si o najnovšiu verziu.