Výučba pre firmy

Pre firmy dokážeme zabezpečiť pravidelnú výučbu sprostredkovaním kvalitných lektorov, pravidelným testovaním účastníkov kurzu a vypracovaním plánu postupného zlepšovania. Cena kurzov, čas výučby a doplňujúce služby sú predmetom dohody.


Krok 1 - Kontakt

    Aby sme vám mohli sprostredkovať výučbu jazyka musíme predovšetkým vedieť, že máte dopyt. Môžete nám napríklad zavolať,     ale najlepšie je napísať nám email na dekany@dekany.sk. My vás následne kontaktujeme s návrhom na termín stretnutia.

 

Krok 2 - Zjednanie podmienok

    Na prvom stretnutí zistíme vaše ciele, potreby a požiadavky. Na základe vašich požiadaviek vám následne pripravíme ponuku  a     odporučíme vám systém výučby, ktorý by sa vám pravdepodobne najviac hodil. V prípade že budete s návrhom spokojný, môžeme     pristúpiť k vypracovaniu zmluvy podľa dohodnutých podmienok.

 

Krok 3 - Vypracovanie a podpis zmluvy

     Na základe dohodnutých podmienok vám vypracujeme zmluvu a pošleme vám ju na pripomienkovanie. Po podpise zmluvy     môžeme oficiálne zahájiť výučbu vo vašej firme.

 

Krok 4 - Zaradenie študentov do kurzov

    Po podpise zmluvy pošleme budúcim študentom zaraďovací test. Tento test si sami vyplnia a obratom nám zašlú odpovede. My     ich následne opravíme a dáme im vedeť, akú znalostnú úroveň dosiahli.  Nakoniec si so študentmi dáme krátky zaraďovací     pohovor a porozdeľujeme ich do skupín, do ktorých by sa najviac hodili.

 

Krok 5 - Priradenie lektorov

    Po vytvorení skupín k nim priradíme lektorov podľa potrieb a požiadaviek študentov. Napríklad v prípade dopytu po obchodnej     angličtine posielame lektora špecializovaného na tento obsah výučby.

 

Krok 6 - Samotná výučba

    Výučba jazyka prebieha až do doby vypršania zmluvy alebo, v prípade podpisu zmluvy na dobu neurčitú, až do jej výpovede.     Kvalitu výučby a dochádzku na hodiny neustále monitorujeme a v prípade spozorovania akýchkoľvek problémov okamžite     navrhujeme potrebné zmeny. S klientom pravidelne konzultujeme priebeh výučby a dávame si záležať na spokojnosti všetkých     zúčastnených strán.

 

Krok 7 - Pravidelné testovanie a spätná väzba

    Na základe dohodnutých podmienok zmluvy poskytujeme opakované testovanie študentov. V prípade že študent postúpi na     vyššiu znalostnú úroveň, odporúčíme mu prestup do silnejšej skupiny. Naopak v prípade že nejaký študent zaostáva, ponúkneme     mu prestup do slabšej skupiny. Taktiež prísne sledujeme pravidelnosť dochádzky študentov na hodiny. Vďaka štatistickej analýze     dochádzky a výsledkov testovania následne dokážeme optimalizovať štruktúru kurzov.


Máte otázky alebo si chete objednať kurzy pre svoju firmu?

Napíšte nám na dekany@dekany.sk alebo použite náš kontaktný formulár.