Chystáme na 16. mája 2019:

 
 
 

Podrobné informácie - Slovensky

Vo štvrtok 16. Mája 2019 v čase 18:40 - 20:10 k nám do jazykovky príde hosť David F. Rubin, pôvodom z USA. Z tohto dôvodu bude hodina v tomto čase mimoriadna.


Študenti ktorí majú o tomto čase hodinu majú vstup už zahrnutý v cene vlastného kurzu. Pre tých ktorí by sa chceli tejto hodiny zúčastniť nad rámec vlastného kurzu bude vstupný poplatok 15 eur (cena bežnej 90-minutovej skupinovej hodiny).

Ak by ste sa chceli tejto hodiny zúčasniť dajte mi prosím vedieť. Očakávame účasť približne 10 - 15 študentov. Na hodine budú dvaja učitelia: Native speaker David Rubin a ja. Budem účinkovať ako tlmočník a moderátor.

David je advokát špecializujúci sa na oblasť hospodárskej súťaže, právo nehnuteľností a zmluvné právo. S vyučovaním právnickej a obchodnej angličtiny začal v roku 2006 v New Yorku, kde medzi jeho klientov patril okrem iných aj minister zahraničných vecí Francúzska, či predsa vlády Senegalu. Od roku 2008 David žije a vyučuje v Bratislave. V účasnosti riaditeľ a zakladateľ jazykovej školy Elite Language Center.

Viac informácií môžete nájsť na: https://www.elitelanguage.eu/

Téma hodiny bude rozdelená na tri okruhy:
1. Rozdiely medzi Slovenskou a Americkou kultúrou
2. Najčastejšie problémy pri učení angličtiny na Slovensku
3. Pracovné a súkromné prekážky pri trvalom presťahovaní sa do zahraničia

Hodina sa bude konať tradične v OC Glavica, Eisnerova 64, Devínska Nová Ves na druhom poschodí. Budeme mať pripravené jednoduché občerstvenie pre všetkých. Dodatočne sa bude dať objednať káva, čaj a cukrovinky z kaviarne Pohoda.


Tešíme sa na Vašu účasť,   :)


Adam Dekany

 

Detailed Information - English

On Thursday, 16th of May 2019 between 18:40 - 20:10 we will have a guest - a native speaker - David F. Rubin from the USA. For this reason, this class is going to be slightly unusual.

Students who have their class at this time have the entrance fee included in the price of their own course. For anyone who would like to attend this class in addition to their normal course will have to pay an entry fee of 15 Eur (the price of a regular 90-minute class).

If you would like to attend this class, please let me know in advance. We expect an attendance of approximately 10 - 15 students. There will be two lecturers present during this class: Native speaker David Rubin and me. I will act as a translator and a moderator.

David is an attorney specialising in the areas of economic competition, real property, labor law, and contractual law. He started teaching legal and business English in 2006 back in New York, where his clients included the French Foreign Minister and the Prime Minister of Senegal. Since 2008, David has lived and taught English in Bratislava. At present, David is acting as the founder and CEO of Elite Language Center.

More information about him can be found at: https://www.elitelanguage.eu/

The content of the lecture will involve 3 topics:

1. The differences between Slovak and American cultures
2. The most common hurdles when teaching English in Slovakia
3. Professional and private problems that come with permanently moving to another country

The lecture will take place in OC Glavica, Eisnerova 64, Devínska Nová Ves on the second floor. There will be some simple refleshements available for all. Additionally, coffee, tea and pastry can be ordered from café Pohoda nearby.

We are looking forward to your attendance,   :)

Adam Dekany


Chystáme na leto 2019:

Máte otázky ohľadne pripravovaných letných kurzov?

Kontaktujte nás a opýtajte sa!