Jazyková škola v Devínskej Novej Vsi

Angličtina, nemčina, ruština a slovenčina

 

Prečo študovať u nás?

Sme síce iba malá jazyková škola, ale veľmi sa nažíme, aby naši študenti boli spokojní, úspešní a aby v používaní cudzieho jazyka napredovali. Prečítajte si naše doterajšie referencie alebo sa opýtajte niekoho, kto k nám už chodil:

Angličtina

Anglický jazyk je tretí najpoužívanejší jazyk na svete (po čínštine
a španielčine). Je štátnym jazykom vo viac ako 60-tich krajinách
sveta. Angličtina sa v súčasnosti považuje za lingua franca - je to
jazyk medzinárodného obchodu, turistiky, diplomacie a vedy.

Nemčina

Nemčina je jeden z najpopulárnejších jazykov Európskej únie. Je
štátnym jazykom v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku a
Luxembursku. Znalosť nemčiny otvára mnohým Európanom
širokú škálu možností na zamestnanie, cestovanie a
obchodovanie.

Ruština

Ruština je dominantným jazykom v Rusku a mnohých krajinách bývalého Sovietskeho zväzu. Po angličtine je to druhý najpoužívanejší jazyk na internete, ktorý je nesmierne užitočný aj pre obchod, turistický ruch a vedu.

Slovenčina

Slovenčina je štátnym jazykom na Slovensku. Za svoj rodný jazyk ju považuje približne päť a pol milióna ľudí. V rámci našej jazykovky ponúkame výučbu Slovenčiny cudzincom a zároveň aj Slovákom, ktorí sa snažia o zlepšenie svojho rodného jazyka.