Aktuálny rozvrh pre skupinovú výučbu (29.08.2020)

Tu nájdete najnovší zaevidovaný rozvrh Jazykovej školy Dekany. Upozorňujeme že rozvrh sa môže priebežne meniť. V prípade pochybností nam môžete kedykoľvek napísať a požiadať si o najnovšiu verziu.

V rozvrhu je evidovaná iba skupinová výučba (individuálna výučba tu nie je uvedená).