Individuálne hodiny

Cena individuálnej jazykovej výučby v našich priestoroch je:
- 20 Eur na 60 minút jazykovej výučby
- 30 Eur na 90 minút jazykovej výučby


Na individuálne hodiny chodí iba jeden študent a jeden lektor. Ak sú na hodine dvaja alebo viacerí študenti, hodina sa považuje za skupinovú. Hodina sa považuje za individuálnu iba, ak prebieha v priestoroch našej jazykovej školy. Pokiaľ máte záujem u výučbu mimo našich priestorov, je potrebné si objednať externé hodiny.

Skupinové hodiny

Cena skupinovej výučby v našich priestoroch je:
- 10 Eur na 60 minút jazykovej výučby na každého účastníka
- 15 Eur na 90 minút jazykovej výučby na každého účastníka


V skupine musia byť minimálne dvaja účastníci aby sa dala považovať za skupinovú. Maximálny počet účastníkov v jednej skupine je 5. Pri vyššom počte záujemcov už delíme skupinu na polovicu.

Externé (firemné) hodiny

Cena pre externú výučbu (mimo priestorov našej jazykovky) je:
- 25 Eur na 60 minút jazykovej výučby
- 37,50 Eur na 90 minút jazykovej výučby


Cena za externú výučbu je vždy rovnaká bez ohľadu na to, koľko účastníkov chodí do skupiny (maximum je však 5 účastníkov). Za firemené hodiny sa považujú všetky hodiny, pri ktorých musí lektor vycestovať mimo pristorov jazykovej školy. Klient je v tomto prípade zodpovedný za zabezpečenie vlastných priestorov na výučbu.

Online a hybridné hodiny

Online a hybridné hodiny majú rovnaké ceny ako bežné fyzické hodiny (časovo a cenovo ich nerozlišujeme), akurát sa s lektorom nestretávate iba osobne, ale aj cez internet.

Hybridné hodiny su také, pri ktorých sa môžete s lektorom vopred dohodnúť, ktoré hodiny prebehnú fyzicky a ktoré budú online. Sú obzvlášť vhodné pre ľudí, ktorí sa niekedy nedokážu dostaviť na fyzickú výučbu, ale majú neobmedzený prístup k internetu.

Ceny online a hybridných hodín určujeme nasledovne:
  • Ceny online a hybridných hodín sú úplne rovnaké, ako pri bežných fyzických hodinách
  • Ak sa každý študent fakturuje zvlášť, platia ceny ako pri hodinách v priestoroch jazykovej školy (individuálne a skupinové)
  • Ak sa celá skupina študentov (max. 5 účastníkov) fakturuje na jednu faktúru, platí cena ako pri externých hodinách
Pri online a hybridných hodinách robíme úvodné zaškolovanie študentov aby sme sa uistili, že majú dostatočne dobrú technickú výbavu a že dokážu online platformu správne používať.

V prípade nečakaného uzatvorenia jazykovky (pandémia, prírodná katastrofa, požiar, iná nečakaná udalosť, atď.) sa všetky Vaše naplánované fyzické hodiny automaticky menia na online hodiny.

Cenník na stiahnutie vo formáte PDF:

Cenník jazykových kurzov - Jazyková škola Dekany.pdf