Mgr. Adam Dekany, PhD.

Lektor obchodnej a všeobecnej angličtiny

Počas pracovnej doby učím angličtinu pre firmy, štátnu správu a neziskové organizácie. Po pracovnej dobe učím všeobecnú angličtinu v rôznych typoch kurzov.

Špecializujem sa predovšetkým na výučbu obchodnej angličtiny (Business English), keďže som držiteľom titulu PhD. v podnikovom manažmente. Počas svojej kariéry lektora som nadobudol mnoho skúseností so školením zamestnancov, manažérov a obchodných zástupcov na komunikáciu.

Učenie angličtiny ma veľmi baví, tak ako aj podnikanie. Vždy, keď je to možné, snažím sa vyjsť v ústrety svojim klientom a obchodným partnerom, lebo verím, že najdôležitejšia vec v podnikaní je vytvoriť niečo hodnotné pre iných.

„Najtvrdšie treba makať keď sa nikto nepozerá.“

 

Mgr. Alena Piknová, PhD.

Lektorka slovenčiny

Pre vedenie kurzov som sa pripravovala štúdiom na pedagogickej fakulte UK v Bratislave, odbor učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ a štúdiom manažmentu na Vysokej škole manažmentu City University of Seattle v Bratislave. Odborné poznatky z manažmentu som dopĺňala poznatkami z praxe. 10 rokov som pracovala v softvérovej spoločnosti ako člen výkonného vedenia.

Časť svojho voľného času venujem dobrovoľníctvu. Pracujem ako lektorka jazykových kurzov slovenského jazyka pre cudzincov pre deti aj dospelých.